tiistai 11. lokakuuta 2016

Poliisin "ennalta estävä toiminta" yhteistyössä koko yhteisön kanssa ja Supon rooli vainoamisen organisoimisessa

Youtubessa yksi amerikkalainen käyttäjä kysyi minulta, että millä nimikkeellä organisoitu vainoaminen olisi sitten Suomessa budjetoitu, jos viranomaiset sitä harjoittavat. No katsotaan, mitä esim. Helsingin poliisin omilla sivuilla sanotaan "ennalta estävästä toiminnasta":

Rikosten ennalta estävyys sisältää uskottavan kriminaalipolitiikan sekä oikeusjärjestelmän lisäksi toimivan sosiaalipolitiikan. Hyvinvointipalveluja tuottavat organisaatiot ja instituutiot pyrkivät takaamaan jokaiselle tasapuolisen mahdollisuuden hyvinvointiin ja rikoksettomaan elämään. Näitä palveluja voidaan pitää hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareina. Tämä tarkoittaa siis sitä, että poliisi ei ole ainoa toimija rikollisuuden ennalta estäjänä. Poliisin läheisellä työskentelyllä kaupunkilaisten ja erilaisten yhteisöjen kanssa on havaittu olevan turvallisuutta ja etenkin turvallisuuden tunnetta vahvistavaa vaikutusta. Ennalta estävän poliisitoiminnan tavoitteena onkin Helsingin turvallisuuden parantaminen ja turvallisuutta vaarantavien ilmiöiden sekä rikosten torjuminen yhdessä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Keskeisenä keinona tavoitteiden saavuttamisessa on luoda luottamukselliset suhteet Helsingissä toimiviin kansalaisjärjestöihin sekä asukkaisiin ja saada heidät mukaan ratkaisemaan heitä koskevia turvallisuusongelmia. Molemmin puolista luottamusta voidaan pitää yhteistyön perustana.

https://www.poliisi.fi/helsinki/ennaltaestava

Tuossahan on jo ainekset yhteisön tuella harjoitetun organisoidun vainoamisen järjestämiselle, kun ensin on levitetty kohteesta valheellista tietoa, että tämä olisi vaarallinen tai uhka yhteisön turvallisuudelle. Norjalaisen riippumattoman journalistin Reidarin Visserin artikkeli aiheesta kannattaa lukea, siinä on selitetty hyvin, miten toimintaan saadaan mukaan paljonkin ihmisiä juuri noilla verukkeilla. Useimmat vainoamiseen osallistuvat siviilit ovat varmasti tietoisia siitä, että kyse on täysin rikollisesta toiminnasta, jotkut erityisesti alhaisten tuloluokkien ihmiset taas saattavat luulla ja kokea tekevänsä hyvän työn yhteisön hyväksi, kun heitä on poliisin toimesta pyydetty tekemään "vain pientä kiusaa" vaaralliseksi henkilöksi väitetylle kohteelle.

Supo rooli vainoamisen organisoimisessa

Löysin Vihreän Langan artikkelin vuodelta 2011, jossa kerrotaan, että Supo seuraa ja valvoo aktivisteja:

Britanniassa nousi kohu viime viikolla, kun ympäristöliikkeeseen soluttautunut poliisi paljastui. Yrityksiä on ollut Suomessakin, arvelevat aktivistit.

”Haemme avoimesti aktivisteja, ja muutaman kerran sisään on kävelty suunnilleen niin, että UFF:n laput roikkuvat maiharitakissa kiinni”, sanoo Greenpeacessä kymmenen vuotta toiminut Matti Liimatainen.

Liimataisella on kokemusta myös varjostuksesta ja seurannasta.

”Ydinvoimakampanjan ollessa kuumimmillaan näkyi kokoukseen mennessä pussailevia pariskuntia, jotka tulevat sitten vastaan siellä ja täällä.”

Yksi Vihreän Langan haastattelema aktivisti muistaa, että vuonna 2005 suojelupoliisi otti yhteyttä muutamiin helsinkiläisiin aktivisteihin ja ehdotti tiedonantajaksi ryhtymistä.

http://www.vihrealanka.fi/uutiset/poliisi-valvoo-aktivisteja-myös-suomessa

Myös minulla on aktivistitausta, kuten olen aiemmin kertonut. Pidän sitä itsestäänselvyytenä, että Supo on keskeisessä roolissa laajamittaisen vainoamisen organisoimisessa. Se tekee omien sanojensakin mukaan tiivistä yhteistyötä muiden maiden tiedustelupalveluiden kanssa:

Tiedonvaihtoa tehdään eri maiden turvallisuusviranomaisten kanssa kahden- ja monenvälisenä yhteistyönä.

Yhteistyö luo edellytykset Suojelupoliisin tehtävien menestykselliselle hoitamiselle kaikilla toimintasektoreilla. Merkitys korostuu myös siksi, että turvallisuuspalveluna Suojelupoliisin omat toimivaltuudet rajoittuvat Suomen maaperälle. Suojelupoliisi voi hankkia osan tarvitsemistaan tiedoista vain kansainvälisen yhteistyön avulla.

Yhteistyötä koordinoidaan Suojelupoliisin tiedonkeruu- ja raportointiyksikön kansainväliset suhteet -toiminnossa.

Suojelupoliisin tärkeimmät kansainväliset yhteistyötahot ovat pohjoismaiset ja muut eurooppalaiset turvallisuus- ja tiedustelupalvelut. Lisäksi Suojelupoliisi solmii enenevissä määrin yhteyksiä Euroopan ulkopuolisiin palveluihin.

Suojelupoliisi osallistuu myös perinteiseen kansainväliseen poliisiyhteistyöhön omalla toimialueellaan vaikka yhteistyössä korostuukin tiedustelullinen puoli.

http://www.supo.fi/kansainvalisyys

Euroopan ulkopuolisiin palveluihin, kuten CIA? Organisoidun vainoamisen menetelmäthän ovat hyvin samanlaisia kaikissa länsimaissa, aivan kuin käyttäisivät yhtä ja samaa ohjekirjaa, eli eiköhän tiedonvaihtoa tehdä paljon tälläkin saralla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti